First slide

HISTORIA

Adace-Lugo é unha asociación sen ánimo de lucro, de ámbito provincial, formada por persoas afectadas de dano cerebral sobrevido (DCS), as súas familias e outros colaboradores. A entidade xurde pola necesidade existente na nosa provincia, pola falta de recursos e atención a esta problemática, e pola iniciativa de colaboradoras, afectados e familiares, que se unen cunha finalidade común, crear unha asociación para poder atender a tódalas persoas relacionadas co DCS.

Adace- Lugo constituíuse legalmente en xaneiro do 2006, completándose así a rede galega de asociacións de afectados por DCS, que pasarán a formar xuntos a Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE). Os compoñentes da mesma son: ADACE en Lugo, SARELA en Santiago de Compostela, ADACECO en A Coruña, ALENTO en Vigo e RENACER en Ourense.

Todas estas asociacións, a maiores de forma-la FEGADACE, tamén estamos adheridas na Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE).

Os obxectivos primordiais de Adace-Lugo son:

Os fines primordiais de ADACE-Lugo son:
 
Promover a acollida, información, orientación e asesoramento a familiares, afectados, profesionais e entidades relacionadas co dano cerebral sobrevido.  Promove-la defensa dos dereitos, a rehabilitación, integración, normalización social e a mellora da calidade de vida das persoas afectadas de dano cerebral sobrevido.  Concienciar á sociedade en xeral e á Administración Pública dos problemas e necesidades que sofren as persoas con dano cerebral sobrevido e as súas familias.  Promocionar os servizos sanitarios, asistenciais, educativos, laborais, residenciais, sociais e lúdicos necesarios e axeitados para cubri-las necesidades das persoas afectadas de dano cerebral sobrevido.  Cooperar con outras asociacións, entidades e profesionais relacionados co dano cerebral sobrevido.  Promocionar estudios epidemiolóxicos e de campañas informativas e preventivas sobre dano cerebral sobrevido.  Reivindicar no nome dos afectados os dereitos destes diante das institucións públicas e privadas.  Calquera outro que, de xeito directo ou indirecto, contribúa á realización dos obxectivos da Asociación ou redunde en beneficio dos afectados/as e da comunidade á que pertencen.
 
En relación os fin citados anteriormente temos que destacar os seguintes obxectivos:

XERAIS:
- Presenta-la asociación e dar a coñecer a súa labor.

- Promocionar unha iniciativa social a favor dos dereitos das persoas afectadas de DCS.

- Ofrecer información, asesoramento, apoio,.. a afectados e familiares; prestándolles os servizos máis axeitados e necesarios.
 
ESPECÍFICOS:
- A integración social, educativa, laboral,… das persoas afectadas por un Dano Cerebral.

- A promoción dos servizos sanitarios, asistencias, educativos, formativos…, para cubri-las necesidades dos afectados.

- A reivindicación en nome dos afectados dos seus dereitos ante as Administracións, tanto públicas coma privadas.  
                                      
- Proporcionar actividades de rehabilitación e de ocio para os socios afectados por un Dano Cerebral Sobrevido, para os seus familiares e coidadores e para o resto de socios colaboradores.

- Proporcionar orientación e apoio a aquelas familias de persoas afectadas que así o precisen.

- Mellora-la calidade de vida dos afectados e familiares, a través das actividades promovidas dende a asociación e a posta en marcha de novas iniciativas, segundo as súas demandas e necesidades.

- Atende-las necesidades diarias de aquelas persoas que acudan á Asociación, realizándolles as xestións oportunas para o seu benestar.

- Adace Lugo está inscrita como Entidad Prestadora de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia y inscrita en el Registro de Centros Sanitarios C-27-000962
Miembros de:

Coa Colaboración de: