Oferta de emprego

Buscamos Técnico Auxiliar de enfermería

¡Buscamos Auxiliar de enfermería! ¿Úneste o noso equipo?

Valoramos :
 -Experiencia e/ou  coñecementos en Dano Cerebral Adquirido ou persoas con Discapacidade.
- Carné de conducir
Requisitos:
-Desempregado e dado de alta como demandante de emprego no SPEG.
-Programas de cooperación Xunta de Galicia.
Información:
-Salario segundo XV Convenio de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.
-Contrato temporal 12 meses . Xornada Parcial
-Incorporación mes de Decembro.

Inscríbete no seguinte ligazón

https://fegadace.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2879015« Volver ó listado xeral de noticias

Miembros de:


Coa Colaboración de: