First slide

ALTA SOCIOS

 
 
Cuota mínima 24 € /anuais
Cuota voluntaria €/anuais
Entidade:
Nº de conta:

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais formarán parte dun ficheiro, do que é responsable ADACE LUGO enderezo na Avda. Adolfo Suárez nº 4 local B- 27004 Lugo, coa finalidade de xestionar e controlar todos os aspectos relacionados cos socios da entidade. Mediante a firma desde documento, e no caso de que sexa necesario, consinte expresamente o tratamento de datos especialmente protexidos. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación ,cancelación e oposición dirixíndose por escrito á dirección sinalada xunto coa copia do DNI.


Copia no cadro de abaixo os seguintes números:
Miembros de:

Coa Colaboración de: