QUÉ FACEMOS


LOGOPEDIA

Abordánse os trastornos asociados á comunicación tan frecuentes tralo dano cerebral sobrevido, xa sexa por alteracións na fala ou na linguaxe oral ou escrita.

Ámbitos de actuación:

  • Comunicación: funcións cognitivas, sistemas alternativos e aumentativos de comunicación
  • Áreas da linguaxe: fonético-fonolóxica, morfosintáctica, léxico-semántica e pragmática
  • Linguaxe escrita / lecto escritura: rutas de acceso ó léxico e outros procesos implicados
  • Musculatura orofacial e respiración
  • Intervención directa co entorno.

Para calquera dúbida ou consulta: logopedia@adacelugo.org


ENTREVISTA

Miembros de:


Coa Colaboración de: