QUÉ FACEMOS


PSICOLOXÍA/NEUROPSICOLOXÍA

A neuropsicoloxía é unha ciencia interdisciplinaria que, recollendo as contribucións de Neuroloxía e Psicoloxía, estuda a base neurolóxica dos procesos psíquicos, centrándose na descrición, avaliación, control, tratamento, rehabilitación e prevención do dano encefálico ou cerebral na persoa.


Que fai un neuropsicólogo ?: INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓXICA:

As principais funcións dun neuropsicólogo son as seguintes:

  • Avaliar e / ou establecer un diagnóstico clínico: cognitivo, comportamental e emocional.
  • Rehabilitación e tratamento psicoterapéutico.
  • Orientación a familiares, pacientes e persoal sanitario e asistencial e á sociedade en xeral.


QUE AVALIA E VALORA O NEUROPSICÓLOLGO

Principalmente os neuropsicólogos/as valora: as funcións psicolóxicas máis altas (cognitivas), as emocións e o comportamento. As funcións psicolóxicas superiores son aquelas capacidades cognitivas que nos permiten afrontar, de xeito eficaz e eficiente, as demandas da vida diaria ás que estamos expostas as persoas ao longo da nosa vida. A acción do neuropsicólogo pode solicitarse para os efectos de avaliación, avaliación e diagnóstico das funcións psicolóxicas superiores e do estado afectivo-comportamental. O obxectivo é saber se algún paciente ten algún problema e, polo tanto, a causa e as súas implicacións. Deseñar unha avaliación neuropsicolóxica baseada nos motivos da consulta para adaptarse ás capacidades e circunstancias de cada caso particular. Esta personalización total da avaliación a través de diferentes probas neuropsicolóxicas, tarefas experimentais e cuestionarios clínicos permítenos avaliar, tanto cuantitativamente como cualitativamente, todo o espectro social, académico, laboral, familiar e persoal.NEUROREHABILITACIÓN / INTERVENCIÓN

O proceso de neurorrehabilitación, é o proceso centrado na recuperación do dano que provocou unha lesión no sistema nervioso. As principais estratexias de intervención en neuropsicología son a restauración, a substitución e a compensación. Toda rehabilitación neuropsicolóxica debe ser individualizada e abordada desde un equipo transdisciplinar. Levando a cabo os tratamentos psicolóxicos e neuropsicolóxicos apropiados, usando o amplo repertorio de técnicas e procedementos psicoterapéuticos. Establecendo obxectivos xenerais, específicos e elaboración do programa de intervención. A intervención vai dirixida a estimular e mellorar as funcións alteradas da persoa. Utilizando tamén técnicas de compensación cando unha función alterada non pode ser restaurada, potenciando as habilidades preservadas ou mecanismos alternativos ou de substitución; minimizando os problemas derivados das alteracións cognitivas; modificando a contorna ou con apoios e/ou axudas externas. Ao alta: Elaboración de informes clínicos de alta dos pacientes tratados, nos cales se reflicte de maneira detallada cal é a situación psicolóxica ou neuropsicolóxica e establecendo unhas orientacións.


ORIENTACIÓN E PREVENCIÓN

Neste sentido, un/a neuropsicólogo/a poden intervir no deseño de programas dirixidos á protección da saúde cerebral. Charlas, conferencia talleres para poboación en xeral, colexios e institutos: Prevención dos traumatismos incidindo na necesidade de respectar as normas de circulación, seguridade laboral e a protección e prudencia na práctica deportiva. Prevención e información sobre Ictus.


Para calquera dúbida ou consulta: psicoloxia@adacelugo.org

ENTREVISTA
Miembros de:


Coa Colaboración de: