QUÉ FACEMOS


OCIO, TEMPO LIBRE E INCLUSIÓN SOCIAL

Dende unha perspectiva social e educativa, as actividades de ocio que se plantexan para persoas con DCA teñen como obxetivo que estas persoas poidan continuar ca súa mellora e/ou mantemento das habilidades e capacidades adquiridas. Para esto facemos uso dos recursos comunitarios que podemos ter a o noso alcance favorecendo as relacións interpersoais dos usuarios co resto de compañeiros/as.

Obxetivos:

 • Facer unha recollida de información de coñecementos previos profundizando nos seus intereses, expectativas, capacidades e necesidades. Historia de vida
 • Realizar actividades que fomenten a inclusión das persoas con DCA sendo estas partes activas do cambio.
 • Compartir experiencias con outras persoas.

DINÁMICAS GRUPAIS :

Inclúe diversas actividades dentro do centro co fin de crear un espacio de colaboración e socialización. Estas actividades adquiren un valor específico de diversión que estimula a emotividade, a creatividade e o dinamismo xerando os seguintes beneficios:

 • Sentimento de pertenza.
 • Autocoñecemento.
 • Participación e motivación para contribuir ao benestar do grupo.
 • División de tarefas
 • Colaboración e socialización.

Dentro das dinámicas grupais traballamos máis específicamente, as habilidades sociais:

 • Facemos uso da asertividade.
 • Aprendemos a relacionarnos de xeito adecuado.
 • Promovemos a capacidade para resolver os conflictos da vida diaria constructivamente.
 • Fomentamos a creatividade.
 • Melloramos a comunicación verbal, non verbal e paraverbal.

Realizamos diversas actividades de ocio no exterior da Asociación, aproveitando os recursos comunitarios e buscando a integración e normalización das persoas con dca na sociedade. Así celebramos as festas locais, realizamos excursións e saídas cultiurais, musicais, participamos en eventos deportivos e realizamos actividades cas familias e con outras entidades de discapacidade.

Anualmente establecese un calendario de actividades e saídas de ocio.

Para calquera dúbida ou consulta: educacionsocial@adacelugo.org


Miembros de:


Coa Colaboración de: