QUÉ FACEMOS


TERAPIA OCUPACIONAL

QUÉ É?

Terapia destinada a potenciar ao máximo as capacidades físicas, cognitivas e sociais dos usuarios mediante a realización de actividades específicas, facendo especial fincapé nas actividades da vida diaria e prestando atención ás habilidades motoras, perceptivas e cognitivas. O principal obxetivo da T.O. é mellorar o desempeño ocupacional e conseguir unha maior independencia e calidade de vida para o usuario e a sua familia. Realizáranse tamén asesoramentos personalizados sobre productos de apoio e adaptacións do fogar.

EN QUÉ ME PODE AXUDAR?

Dende a Terapia Ocupacional foméntanse as seguintes actividades:

  • O vestido e desvestido:


Traballo da actividade de vestido da parte superior en hemiplexia, fronte ao espello para mellorar a conciencia do lado afecto.

  • A actividade de comer a través do aprendizaxe no uso de productos de apoio:


Ademais:

  • A pinza e a motricidade fina e grosa. É dicir, poténciase a destreza manipulativa para realizar agarres como o do vaso ou os obxetos cotiáns que utilizamos. Poden ser tamén outros de menor tamaño como botóns ou cremalleiras.
  • A sensibilidade do lado afecto.
  • O desempeño en tódalas actividades básicas (ducha, aseo, arranxo persoal…).
  • A realización de actividades instrumentais (realización da compra, coller o autobús, recordar recorridos habituais…): empregando para isto tamén ás novas tecnoloxías como son as gafas de realidade virtual ou programas de ordenador enfocados ao Dano Cerebral Adquirido.

CÓMO SE REALIZA?

Adaptando e entrenando cada tarefa en función das características, necesidades e intereses persoais e traballando de forma conxunta coas familias.

Para calquera dúbida ou consulta: terapiaocupacional@adacelugo.org

ENTREVISTA

Miembros de:


Coa Colaboración de: