ÚLTIMAS NOVAS

196 Escola DCA: "En que consiste o proyecto de rehabilitación en DCA"

196 Escola DCA: "Importancia da organización e a planificación "

196 Centro pechado por vacacións de Semana Santa

196 "Sensibilización en Centros Educativos"

196 Comenzamos Escola DCA 2023


NOSOS SERVICIOS

295

CENTRO DE DÍA

298

ATENCIÓN AMBULATORIA

289

TRABALLO SOCIAL

292

FISIOTERAPIA

290

LOGOPEDIA

293

NEUROPSICOLOXÍA / PSICOLOXÍA

297

TERAPIA OCUPACIONAL

294

OCIO E TEMPO LIBRE

286

RESPIRO FAMILIAR

291

TERAPIA CON FAMILIA

296

TRANSPORTE ADAPTADO

288

EDUCACIÓN SOCIAL

Miembros de:


Coa Colaboración de: